Posts

Showing posts from February, 2018

Comes in

K аждый день - мы будем публиковать наиболее часто используемые фразы, фразовые фразы и идиомы Щодня - Ми публікуємо найбільш часто використовувані фрази, Фразеологічні вирази та ідіоми http//t.me/englishkyiv --- Comes in --- ( YK ) доступний Comes in є синонімом available , хоча Comes in використовується тільки для елементів, коли available можуть бути використані для людей і предметів -----   ( RY ) доступный Comes in является синонимом available , хотя Comes in используется только для предметов, когда available , использоваться для людей и предметов (in a shop) Does this shoe come in a bigger size? Does this shoe come in brown colour? -          This phone comes in 3 colors