Posts

Showing posts from February, 2018

Comes in

Kаждый день - мы будем публиковать наиболее часто используемые фразы, фразовые фразы и идиомы Щодня - Ми публікуємо найбільш часто використовувані фрази, Фразеологічні вирази та ідіоми
http//t.me/englishkyiv
---Comesin --- (YK) доступний Comesinє синонімом available, хоча Comesinвикористовується тільки для елементів, коли availableможуть бути використані для людей і предметів ----- (RY) доступный Comesinявляется синонимом available, хотя Comesinиспользуется только для предметов, когда available, использоваться для людей и предметов
(in a shop) Does this shoe come in a bigger size? Does this shoe come in brown colour?
-This phone comes in 3 colors